Стоян Михайловски: Боян Магьосника

24.05.2023
Снимка 1

 

             Треперя като разказвам

                                     Вергилий

 

Деца, недейте слуша Магьосника Бояна!
Говореше добрата и мъдра баба Яна…

Той вечер се преправя на вълк, на лъв, на куче!...
Той знае да предсказва, кога ще вали дъжд;
Той всичко предусеща, каквото ще се случи;
Той в книгите се рови и търси да се учи,
Но туй, което учи погубва всякой мъж!

Деца, недейте слуша Магьосника Бояна!
Говореше добрата и мъдра баба Яна…

За него няма тайна, за него няма було,
Ний вчерашний ден знайме, той утрешний ден знай!
И името му, чада, за туй се е прочуло!...
Той всичко може, всичко, що прави е разумно:
Но грешен е тоз разум и не отвежда в Рай!

Деца, недейте слуша Магьосника Бояна!
Говореше добрата и мъдра баба Яна…

Боян, когато ходи по слънце, сянка няма –
Той сянката си, чада, на дявола продал!
Той знае да възкресява – но вечността отнема!
Той знае да утешава – но знай души да зема!
Могъщий Дух на Злото власт пълна му е дал!

Деца, недейте слуша Магьосника Бояна!
Говореше добрата и мъдра баба Яна…

Боян лекува болки телесни и душевни,
Певец е той, философ и безподобен врач…
От билки чародейски, от самодивски песни,
Пазете се, защото мъчения вековечни
Подире се те влачат и безконечен плач!

 Деца, недейте слуша Магьосника Бояна!
Говореше добрата и мъдра баба Яна…

Когато той приказва, през неговите устни
Говори, сякаш, някой пророк или светец!
О, няма като него человеци сладкодумни!
Речите му, избрани, приятни, благозвучни,
Възвръщат слух и зрение на глух и на слепец!

Деца, недейте слуша Магьосника Бояна!
Говореше добрата и мъдра баба Яна…

Той винаги разказва за божията слава;
Той знае да тълкува Господните неща;
Но той се лъже, - даже, когато право казва;
Но той без Божия воля чете по небесата,
И върже разговори със луната нощя!

Деца, недейте слуша Магьосника Бояна!
Говореше добрата и мъдра баба Яна…

Той казва че, звездите са едри кат земята,
Говори, че земята прилича на кълбо,
Че туй кълбо пътува само между слънцата
И други, много други… И още, че душата
Человешка и Господня едно са естество!

Деца, недейте слуша Магьосника Бояна!
Говореше добрата и мъдра баба Яна…

Той казва, че не трябва да чака награждение
Човек, кога прави в живота си добро;
Че в бъдещий свят няма ни съдба, ни мъчение,
Че в наште разпри Господ не иска да се меси,
Че злото е потребно, че няма пълно зло!

Деца, недейте слуша Магьосника Бояна!
Говореше добрата и мъдра баба Яна…

Той казва, че противно било на нашта вяра
Да браниме честта си, светите си права!
Че повечето хора са луди, - и че трябва
Разумний да отбягва от тях, - да търси правда
В съда що носи в себе, - съда на съвестта!

Деца, недейте слуша Магьосника Бояна!
Говореше добрата и мъдра баба Яна…

На кметовете наши, на князовете наши,
На нашите войводи, велможи, големци,
Вместо да им разказва дела юнашки, стари,
Той взел да им предрича, че някой ден ще падне
Голямото ни царство и ще се раздроби!

Деца, недейте слуша Магьосника Бояна!
Говореше добрата и мъдра баба Яна…

Той взел да предвещава, че грозни исполини,
Смили се, Божа Майко, Владичице света,
Наскоро ще нахълтат във нашите долини;
Че нам какви диваци безмилостни, всесилни,
Върху ни ще нападнат из южната страна!

Деца, недейте слуша Магьосника Бояна!
Говореше добрата и мъдра баба Яна…

Той взел да пророкува, че ний ще станем роби,
(О Господи! Пази ни от тежки грехове!)
Че ний ще станем роби на господари лоши,
Че страшни дни ще додат, че дълга нощ ще доде
За нашта татковина, за наште домове!

Деца, недейте слуша Магьосника Бояна!
Говореше добрата и мъдра баба Яна…

Той седнал да предсказва, че внуците ни голи
Ще ходят гладни, боси, преследвани всегда;
Че Изток цял ще екне от българските болки,
Че нашите страдания, че нашите неволи
Земята ще разплачат, зачуди щат светът!

Деца, недейте слуша Магьосника Бояна!
Говореше добрата и мъдра баба Яна…

О, Татко наш! Ти който стоиш на небесата,
Да дойде твойто царство и тук и навсякъде,
Да бъде твойта воля за всички люди святи,
И цял  мир да те слави! Запазвай ни децата,
Запазвай наште внуци от външни врагове!

Деца, недейте слуша Магьосника Бояна!
Говореше добрата и мъдра баба Яна…

Това не е за вяра, то няма да се сбъдне!
Додето свят светува, додето Бог е жив,
България е силна, о чеда и могъщи
С нейните войскари, вождите и са мъдри,
А царят и е храбър добър, благочестив!

Деца, недейте слуша Магьосника Бояна!
Говореше добрата и мъдра баба Яна…

О, наший Цар ще спази великото си Царство!
Той ден и нощ се грижи за милий си народ!
Съветници способни, царуване всеславно,
Семейство многобройно и дълъг, тих живот!

Деца, недейте слуша Магьосника Бояна!
Говореше добрата и мъдра баба Яна…

Боян не ходи в Черква и Богу се не моли!
Боян свещи не пали пред Божия олтар!
Той служи на Перуна, на старите богове!
Той само се надсмива над днешните закони!
На всички богохулци Боян е главатар!

Деца, недейте слуша Магьосника Бояна!
Говореше добрата и мъдра баба Яна…

Той сред нощ в пещерите с демоните съдружно
Пирува и ликува, върлува и бесней…
Той езди на пържина и тича, припка буйно,
Върти се из въздуха, реве и лае шумно,
И после се изгубва – петелът щом пропей.

Деца, недейте слуша Магьосника Бояна!
Говореше добрата и мъдра баба Яна…

Кога е бурно време, из гъстата дъбрава
Селачите го срещат – под вид на колело,
Което се търкаля и пушек чер издава,
Дърветата събаря, водите пресушава,
Пропъжда всяко живо и мъртво същество.

Деца, недейте слуша Магьосника Бояна!
Говореше добрата и мъдра баба Яна…

Когато, есен, силно студений вятър духа,
Когато се покрива небето с тъми,
Когато се изпълва със призраци въздуха,
Тогас Боян, о чеда, обръща се на бухал,
И който го съгледа – умира в същий миг!

………………………………………………

Той знаеше разумно и сладко да приказва
Прочутата готвачка на Българския Цар,
Познатата на всички велможи Баба Яна,
И верната съпруга на царския вратар….

Наоколо и млади стражари и служанки
С внимание глубоко я слушаха цял ден,
Защото Баба Яна, от всичките готвачки,
Проготвяше най-вкусно яхния от овен…

***
На свойте дълги сказки добрата Баба Яна
Обичаше да дава един и същи край,
В минутата когато сипваше ястята 
Ту в сребърни паници, ту в блюда от калай:
Пазете си сърцето от сяко изкушение,
И ум голям от Бога не искайте, деца!
Пазете си душата от дяволско учение:
И в книги кат четете, внимателни бъдете:
Книжата са родили злините по света.

Балада (преработка от 1898 г)

Илюстрация: Фрагмент от книгата на Иван Богданов "Боян Магесник", изд. Отечество 1989 година.

 

Още по темата в Диаскоп:

Георги Чепилев: Влияние на театралната графика върху българското комикс изкуство

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

    Българска култура, комикси, художници, изкуство

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.