10 години електронно издание "Диаскоп" 2013-2023: Комикс дружество "Диаскоп". Устав и цели

30.03.2023
Снимка 1

Комикс дружество "Диаскоп", Пловдив е основано през 1991 г. Първи брой на специализирано издание за история и теория на комикс изкуството — юбилеен лист "Диаскоп" излиза на 17 декември 1991 г. През 1993 г. е приет устава на дружеството.

Целите са публикувани в "Устав на комикс дружество "Диаскоп"":

Дружеството има следния централен предмет на дейност: развитието на комикс изкуството в България чрез събиране, документиране, съхраняване, изследване, създаване и разпространение на комикс култура и духовни ценности, проучвателска, изследователска, изложителна, посредническа и издателска дейност. Научната проблематика е фокусирана както върху събирането и съхраняването на информационни материали, така и върху анализа на художествени явления (професионални и битови), свързани с многовековното българско наследство и неговата специфична роля в конструирането на европейската култура.

Основна цел е да съдейства за развитието на комикс изкуството в България чрез събиране, документиране, съхраняване, изследване, създаване и разпространение на комикс култура и духовни ценности и хуманизиране на обществените отношения.

Съдейства и подкрепя теоретични и изследователски дейности, касаещи осмислянето, анализирането и развитието на комикс изкуството.

Извършва проучвателна, изследователска, изложителна, посредническа и издателска дейност – чрез организиране и подкрепа на лекции, дискусии, форуми, изложби, курсове и пр. прояви.

Запазва, развива и утвърждава българската комикс традиция, както и нейното популяризиране сред широката публика и съдейства за реализиране на съвременни комикс произведения, които я продължават.

Съдейства чрез координация за обединяване усилията на местни дейци на изкуствата и културата, културни институти и организации, както и всички заинтересовани за обогатяване на културния живот на града и региона.

Място за свободни творчески контакти и обмен между дейците на комикси и обществото, издирва млади дарования и ги насърчава за творчески изяви.

Съдейства за взаимодействия между различните изкуства и комикс изкуството като ги представя в национален и международен план.

Установява контакти със сродни организации.

Използва възможностите на комиксите за възпитание на младежта като се солидализира с принципите на Етичния Кодекс на Комикс Изкуството.

Стимулира творчески търсения в областта на комиските чрез обявяване на конкурси и награди.

Развива обучаваща дейност и съдейства за повишаване на информативността относно заинтересовани лица – професионалисти и любители.

Публикува резултатите от изследванията за езика на комикс изкуството и историята им, явления и събития свързани с комиксите: в печатни статии, книги, електронни медии и пр. Пише сценарии, критики рецензии и изработва комикс творби.

 

Текст и рисунка: Георги Чепилев, основател комикс дружеството и на юбилеен лист Диаскоп, 1991 г., който през 2013 година започва да излиза в електронен вариант.

 

Георги Чепилев: "Изкуството на комикса"

History of  Bulgarian comics - Plovdiv 2019

Онлайн уроци "Чудният свят на комиксите"

Визитна картичка на Диаскоп

Благодарствено писмо 

 

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.